Διεθνές συνέδριο για τα απορίμματα στο δήμο Παπάγου Χολαργού

xidis_sgouros

Οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΑΘΗΝΑ 2012 ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Παπάγου-Χολαργού. Περίπου 500 σύνεδροι προερχόμενοι από το χώρο της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως επίσης και απλοί πολίτες έδωσαν το παρόν στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού σε συνεργασία με τη Μονάδα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.uest.gr). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές του συνεδρίου προέρχονταν και από τις πέντε ηπείρους, από 16 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία,  Ιράν, Αίγυπτο, Ιορδανία & Μαρόκο) επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτυπώνοντας την επιτυχία του συνεδρίου.
Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κ. Βασίλης Ξύδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους συνέδρους και αναφέρθηκε στο πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων  και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτό να επιλυθεί με τον καλύτερο τρόπο.  Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο κ. Γιάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, η κ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π., ο κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριαζής, εκπρόσωπος της Task Force, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και ο κ. Ανδρέας Βαρελάς Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.
Το κύριο μέρος των διαλέξεων του συνεδρίου ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Julio Garcia-Burgues, Επικεφαλή του αντίστοιχου τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα απόβλητα, ο οποίος παρουσίασε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και τις σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες σε σχέση με τα τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικές νομοθεσίας. Ακολούθησαν διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου (Καθ. Stephen Smith από το Imperial College, Καθ. Marta Schuhmacher από Universitat Rovira i Virgili, Καθ. Francesco Fatone από το Πανεπιστήμιο της Βερόνα, Καθ. Μαρία Λοϊζίδου, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου).
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκπρόσωποι τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ειδικό εργαστήρι το οποίο πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα έλαβαν κατευθύνσεις από έγκριτους καθηγητές και εκπροσώπους φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στο πεδίο της διαχείρισης προκειμένου να κινηθούν προς τη σωστή  κατεύθυνση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους στο άμεσο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των Δήμων για προώθηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, της διαλογής στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της μείωσης των αποβλήτων που θα χρειάζεται να επεξεργαστούν σε κεντρικές μονάδες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο το οικονομικό κόστος, όσο και τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις για τη θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, ενώ η διαχείριση στην Αττική αποτέλεσε αντικείμενο ξεχωριστής ενότητας του συνεδρίου.
Το αντικείμενο των παρουσιάσεων κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν καθαρά επιστημονικό, με έμφαση στη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, γενικές πλευρές της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εναλλακτικά καύσιμα, βιομάζα, ειδικές περιπτώσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χρήση μοντέλων και λογισμικών εργαλείων και διαχείρισης ιλύος. Έμφαση δόθηκε και τις δύο ημέρες στα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ενέργεια, τα βιοκαύσιμα, το κόμποστ, τα υλικά, κλπ. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση έργων LIFE που υλοποιούνται ή πρόσφατα ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα, την  Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και το Μαρόκο και σχετίζονται άμεσα με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, δεδομένης και της επετείου για τα 20 χρόνια LIFE. Παράλληλα με τις εργασίας του συνεδρίου, υπήρξε έκθεση που είχε σαν στόχο να προσφέρει πληροφορίες για έργα LIFE που υλοποιούνται στην Ελλάδα και να ενημερώσει για την προσφορά του οικονομικού εργαλείου LIFE+ μέσα στα είκοσι χρόνια της ύπαρξής του.
Έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα DRYWASTE και στην παρουσίαση του καινοτόμου οικιακού ξηραντήρα που αναπτύχθηκε από το Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο του έργου αυτού και παρουσιάζει πολλές προοπτικές για το μέλλον. Στο πρόγραμμα DRYWASTE συμμετείχαν πιλοτικά περίπου 30 νοικοκυριά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, τα οποία χρησιμοποίησαν τον ειδικό οικιακό ξηραντήρα με τον οποίο αποξηραίνονται τα οικιακά απορρίμματα και μειώνεται δραστικά η ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους. Ο Δήμος Παπάγου –Χολαργού σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. θα συμμετέχει και στο πρόγραμμα Waste2Bio Life+, κατά το οποίο το αποξηραμένο υλικό από τα νοικοκυριά θα μετατρέπεται σε βιοαιθανόλη για την παραγωγή βιοκαυσίμου και αναμένεται να  δοθούν περισσότεροι οικιακοί ξηραντήρες σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά.
Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείτο από τη Δημοτική Σύμβουλο Παπάγου-Χολαργού κ. Αικατερίνη Φασούλη, τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Ιωάννη Βήκα, το Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Παναγιώτη Αυγουστάκη, καθώς και από το Διδάκτορα Χημικό κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα και το Φυσικό Περιβάλλοντος κ. Άγγελο Σωτηρόπουλο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σημειώνεται πως το συνέδριο ATHENS 2012 διοργανώθηκε με την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος DRYWASTE (www.uest.gr/drywaste)