Ανασκόπηση εβδομάδας 16 με 22 Ιουλίου 2012

Εβδομάδα δημοσίων σχέσεων αυτή που μας πέρασε ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε συμβολικά την ΚΕΔΕ για να διατυπωθούν δημοσίως οι απόψεις και τα προβλήματα. Η διακύβευση βρίσκεται στα 2,7 δις ευρώ των ΚΑΠ που είτε κινδυνεύουν, είτε ενσωματώνουν διάφορες άλλες δαπάνες όπως τα προνοιακά επιδόματα, είτε υπολείπονται μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.
Είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Στυλιανίδη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών αλλά παρ’ όλες τις συναντήσεις ο ΥΠΕΣ όπως φάνηκε δεν μπόρεσε να φέρει τίποτα νεότερο στην συνεδρίαση. Οι Δήμαρχοι προειδοποίησαν με λίστα παραιτήσεων καθώς τα οικονομικά τους βρίσκονται κάτω από το όριο λειτουργίας.
Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η υπογραφή του Υπουργού για τις προσλήψεις συμβασιούχων που θα συμπληρώσουν θέσεις καθαριότητας και παιδικών σταθμών κυρίως. Η καθυστέρηση που υπήρξε λόγω εκλογών έβαλε σε μεγάλη αγωνία τους δημάρχους που δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε εγγραφές.
Ελπίδα τώρα αποτελεί το πρόγραμμα Αυτεπιστασία για την εκτέλεση μικρών έργων αφού οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν ούτε τις βασικές συντηρήσεις.
Ο Υπουργός πάντως δίνει μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης όπως έχει τονίσει επανειλημμένως. Μένει να δούμε πως θα μετασχηματιστεί αυτή η επιθυμία σε ύλη.