Πρώτη αντίδραση της ΠΕΔΑ για το 30%

peda2012

Η μείωση των ΚΑΠ του Αυγούστου κατά 30% σε σχέση με τον Ιούλιο, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ κ. Νίκος Σαράντης, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους Δήμους σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας τους. Η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων κινείται πλέον σε επίπεδα κατώτερα των ανελαστικών δαπανών και σε πολλές περιπτώσεις απειλείται άμεσα ακόμη και η μισθοδοσία των εργαζόμενων.
Τονίζουμε λέει επίσης ο  κ. Σαράντης, ότι ακόμη και οι ΚΑΠ των προηγούμενων μηνών αποδόθηκαν μειωμένοι στην Αυτοδιοίκηση, γιατί εξακολουθούν να μην υπολογίζονται σ’ αυτούς τα 450 εκατομμύρια Ευρώ που «κατά λάθος» δεν είχαν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό, παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις της κεντρικής εξουσίας.
Και στο τέλος προειδοποεί:
«Η ΠΕΔΑ όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης έχουμε προειδοποιήσει με τις κινητοποιήσεις μας τον προηγούμενο Μάρτιο και Απρίλιο ότι δεν θα παρακολουθήσουμε απαθείς την Αυτοδιοίκηση να σύρεται στην ανυποληψία και τη διάλυση. Αντίθετα, θα διεκδικήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Δήμων και της εξυπηρέτησης των πολιτών».