Η εγκύκλιος δεν αφορά την εφεδρεία

ypes

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διευκρινίζει: Η εγκύκλιος με θέμα “Στοιχεία για αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για τα έτη 2012-2016” και με ημερομηνία αποστολής την 3η Αυγούστου 2012, δεν αφορά την ούτως ή άλλως μεταγενέστερη από την έκδοση της εγκυκλίου ενδεχόμενη συζήτηση περί εφεδρείας, αλλά την  αναλυτική και τεκμηριωμένη καταγραφή των συνταξιοδοτήσεων των υπαλλήλων, που αποτελεί διαδικασία συνδεόμενη με τον ευρύτερο σχεδιασμό της απασχόλησης στο δημόσιο.