Συνεχίζονται οι συμβάσεις καθαριστριών στα Σχολεία

katharistries

Με ειδικό κονδύλι του Υπ. Εσωτερικών θα συνεχιστούν τελικά οι συμβάσεις που θα καταρτίσουν οι δήμοι με τις καθαρίστριες των σχολείων σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε, προς ψήφιση, στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.
Ετσι Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ.i Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία iii) Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
Βέβαια το πρόβλημα τώρα μετατίθεται στο κονδύλι του Υπ. Εσωτερικών που και αυτό προστίθεται στα αενάως οφειλόμενα προς τους Δήμους. Ηδη η Διδασκαλική Ομοσπονδία προχθές έστειλε επιστολή στον Υπουργό με την οποία του επισημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας των σχολείων από το Σεπτέμβριο και του θυμίζει ότι ακόμη περιμένουν την δεύτερη δόση του Απριλίου.
Να σημειώσουμε ότι το 2010 το κονδύλι για τον καθαρισμό των σχολείων ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ και το 2011 έγινα 30 εκατομμύρια. Το 2012 είναι ακόμη άγνωστο.