Στην Φυλής πήγαιναν και τα σκουπίδια της Πελοποννήσου

mpasopoulos

Μια μικρή γεύση του τι σημαίνει ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες έδωσε στην ΠΕΔΑ ο πρόεδρος των εργαζομένων στους Δήμους κ. Μπαλασόπουλος. Ως φυσιολογική διαδικασία ανέφεραν οι δήμαρχοι της ΠΕΔ Πελοποννήσου σύμφωνα με τον κ. Μπαλασόπουλο την ανάθεση της αποκομιδής της καθαριότητας σε ιδιώτες … η οποία καταλήγει στον ΧΥΤΑ της Φυλής.
«Οπως πάντα» δήλωναν «θα τα παίρνουν οι ιδιώτες τα σκουπίδια και θα τα πηγαίνουν στην Φυλής».
Ο κ. Μπαλασόπουλος αποκάλυψε το μεγαλύτερο πρόβλημα φερεγγυότητας στην ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες. Η εναπόθεση και η διαχείριση που συναρτάται άμεσα με το κόστος και την προσδοκία κέρδους.
Στην Ιταλία αποκαλύφθηκε ότι η μαφία που έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων γέμιζε το υπέδαφος των αγρών μέχρι και με πυρηνικά απόβλητα.
Η αποκάλυψη του κ. Μπαλασόπουλος που παραβιάζει τον περιφερειακό σχεδιασμό εγείρει και εισαγγελική έρευνα.