Νεα πλατφόρμα για την ευρωπαϊκή εβδομάδα τοπικής δημοκρατίας

citizen_week

Με εγκύκλιο του το Υπ. Εσωτερικών υπενθυμίζει στους δήμους ότι πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ετήσια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής
Δημοκρατίας» με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο
ενσωματωμένες κοινότητες (Human Rights Make for More Inclusive
Communities)».
Η πρωτοβουλία, θα λάβει χώρα στις 15-21 Οκτωβρίου με ταυτόχρονες εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις συμμετέχουσες τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ.
Στην σχετική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, (www.coe.int/demoweek) λειτουργεί ήδη η διαδυκτιακή πλατφόρμα της δημοσιοποίησης των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας του 2012.
Στην ιστοσελίδα αυτή, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να παρουσιάσουν στον δικτυακό αυτό χώρο σύντομες πληροφορίες, σχετικά με τρόπους συμμετοχής των πολιτών, τους στόχους της συμμετοχής τους, καθώς και να αναρτήσουν το φωτογραφικό τους υλικό. Οι πληροφορίες αυτές θα ενισχύσουν την προβολή τους, σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα εγγραφής.
Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής, κάθε Ο.Τ.Α που υποστηρίζει και
προωθεί την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, θα έχει την πλήρη
προβολή του στην ιστοσελίδα και θα αναγνωρισθεί η ενεργός συμμετοχή του.
Παράλληλα οι Ο.Τ.Α άμεσα με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης
θα μπορούν να επεξεργάζονται ανά πάσα στιγμή, να τροποποιούν, να
προσθέτουν και να ενημερώνουν τα περιεχόμενα της πλατφόρμας. Η ομάδα
της Ε.Ε.Τ.Δ. του ΣτΕ θα αναλάβει τον τελικό ελέγχο της γλώσσας και της
μετάφρασης στη δεύτερη γλώσσα (EN / FR).
Στο σύνδεσμο http://www.coe.int/t/congress/Demoweek/Edition-2012 μπορεί κανείς να βρει το Νέο μηνιαίο δελτίο της Ε.Ε.Τ.Δ..