Επιστολή ΠΟΕ ΟΤΑ για την Κοινωφελή Εργασία

poeotasyn2

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται κυρίως στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού η εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία», όπου μέσω Μ.Κ.Ο. «ενοικιάζονται» εργαζόμενοι στους Δήμους.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουν οι Μ.Κ.Ο. με τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε δράσεις που καθορίζονται σε συνεργασία ενώ το πρόγραμμα δεν έρχεται να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ούτε οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στις οργανωμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Δυστυχώς όμως, παρατηρείται το φαινόμενο η πλειοψηφία των αιρετών να προσπαθεί μέσω του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία» να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες από την έλλειψη προσωπικού.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος που είναι μια επανάληψη των «stage» και το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις πελατειακές σχέσεις κυβέρνησης και Δημάρχων, αλλά και την προσπάθεια απαξίωσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. λόγω έλλειψης προσωπικού με στόχο την εκχώρηση τους σε ιδιώτες.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η οικονομική κρίση δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην φτώχεια και την εξαθλίωση, το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να προστατέψει αυτούς τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση της κυβέρνησης, των Δημάρχων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που παίζουν τον ρόλο μεσάζοντα. Καλούμε εσάς, την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Σ.ΕΠ.Ε. να αναλάβετε τις πιο κάτω πρωτοβουλίες:

1.    Την καταβολή ΑΜΕΣΑ των αποδοχών τους καθώς σε πολλούς Ο.Τ.Α. οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2.    Να δώσετε σαφείς οδηγίες να μην επιτρέπεται η απασχόλησή τους για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών των Δήμων (Πράσινο, Οδοποιία, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.) και να τους επιστήσετε την προσοχή ότι οποιαδήποτε παραβίαση του τρόπου και του χώρου απασχόλησης, μετά και από δικές μας καταγγελίες, είναι λόγος μη εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας.

3.    Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην προσπάθεια τοποθέτησής τους στις υπηρεσίες καθαριότητας (αποκομιδή – μεταφορά απορριμμάτων – οδοκαθαρισμό) αφού είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και θα πρέπει να παρεμβαίνει το Σ.ΕΠ.Ε. καθώς ούτε είναι ασφαλισμένοι στα Β.Α.Ε., δεν τους χορηγείται το ανθυγιεινό & επικίνδυνο επίδομα αλλά ούτε και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

Κύριε Υπουργέ,

Τη δύσκολη αυτή περίοδο έχουμε ΟΛΟΙ υποχρέωση να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στα προγράμματα νέου «εργασιακού μεσαίωνα» που υποστηρίζουν και εφαρμόζουν συνειδητά κυβέρνηση και Δήμαρχοι. Εμείς αυτό θα το κάνουμε καθημερινά. Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες καθώς οποιαδήποτε καταγγελία μας για τη μη τήρηση από τις Μ.Κ.Ο. των «μνημονίων συνεργασίας» θα θέσει σε κίνδυνο τη μισθοδοσία των εργαζομένων καθώς δεν θα υπάρξει η δυνατότητα είσπραξης των ποσών που επιχορηγούνται οι Μ.Κ.Ο.

Συγκεκριμένη θα πρέπει να είναι και η παρέμβαση της Γ.Σ.Ε.Ε., καθώς είναι ο βασικός φορέας (μέσω του ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.), εφαρμογής του προγράμματος. Εδώ υπάρχει το παράδοξο από τη μία να εφαρμόζει το σύγχρονο «δουλεμπόριο» και από την άλλη στο ψήφισμα της απεργιακής συγκέντρωσης (26-9-2012) να καταγγέλλει τον εργασιακό «μεσαίωνα» που εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος        Γιάννης Τσούνης