Μετεξελίσσεται το Βοήθεια στο Σπίτι

voithtia_spiti

Μετεξελίσσεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε από τη Βουλή, , ενώ όπως έχουμε είδη αναφέρει εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότησή του και η πληρωμή των εργαζομένων σ’ αυτό. 
Παράλληλα όμως ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα, το «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», το οποίο θα διαδεχθεί το «Βοήθεια στο Σπίτι», και θα καλύψει τις  ανάγκες της κατ` οίκον φροντίδας συνταξιούχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, που καθιστούν δυσχερή την αυτόνομη διαβίωσή τους. 
Το Πρόγραμμα αυτό θα καλύπτει τους συνταξιούχους όλων των Φορέων κύριας ασφάλισης της χώρας, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε μονάδες κλειστής φροντίδας, και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. 
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», προετοίμασε το μηχανισμό για την υποστήριξή του, και ανακοίνωσε, ότι από 15/10/2012 θα δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων στα κατά τόπους Υποκαταστήματά του και Παραρτήματά του. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν και άλλα σημεία για την υποβολή των αιτήσεων (π.χ ανταποκριτές του ΟΓΑ, ΚΕΠ κ.λ.π). 
Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.