Μέχρι το τέλος του έτους τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα

apografi

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η επεξεργασία των στοιχείων στην Στατιστική Υπηρεσία για την απογραφή του πληθυσμού και οι υπηρεσίες υπολογίζουν ότι τα επίσημα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε πιέζουν ασφυκτικά αρκετοί δήμαρχοι οι πληθυσμοί των οποίων παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις στα πρόχειρα στοιχεία. Οι δήμαρχοι αυτοί υπολογίζουν να αυξήσουν τα έσοδά τους και αντεπεξέλθουν των όρων οικονομικής διαχείρισης που έχουν διαμορφωθεί.
Εντωμεταξύ ολοκληρώνεται και η διαδικασία των ενστάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισηγητές προτείνουν την απόρριψη όλων των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί για την ανακήρυξη των βουλευτών και τον καθορισμό των βουλευτικών εδρών στις εκλογές της 17ης Ιουνίου με βάση την απογραφή του 2001 και όχι με την τελευταία του 2011. 

Οι εισηγήσεις δεν διαπιστώνουν κανένα θέμα συνταγματικότητας και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σύμβουλοι Επικρατείας Ν. Μακρουλάκης, Κ. Κουσούλης και η Παναγιώτα Καρλή, όπως και οι αρεοπαγίτες Κ. Φράγκος, Ι. Γιαννακόπουλος και η Στυλιανή Γιαννακού θα υποστηρίξουν ότι ήταν εντός των ορίων του Συντάγματος η κατανομή των εδρών και η ανακήρυξη των βουλευτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης απογραφής του 2001. Και αυτό γιατί, στις 19 Μαΐου, οπότε προκηρύχθηκαν οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές και διαλύθηκε η Βουλή, δεν είχε παρέλθει η ετήσια προβλεπόμενη προθεσμία από τη λήξη της τελευταίας απογράφης του 2011 (περατώθηκε στις 24 Μαΐου 2011). Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρουν οι εισηγητές πως στις 17 Ιουνίου 2012, που διεξήχθησαν οι εκλογές τα αποτελέσματα της απογραφής δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί αλλά ήταν στο στάδιο της επεξεργασίας, λόγω των νέων μεθόδων που εφαρμόστηκαν, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί αφορούν την υποαντιπροσώπευση στη Βουλή, όπως αναφέρουν, σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, Α’ Αθηνών, Α’ Πειραιά, Σερρών, Άρτας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Βοιωτίας