Συμμαχία των Συνδέσμων Αττικής κατά της απαξίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος

pesda

Κοινή πλατφόρμα δράσεων για την αναστροφή της περιβαλλοντικής και
αναπτυξιακής υποβάθμισης ευαίσθητων και ορεινών περιοχών στις περιοχές
ευθύνης των Συνδέσμων της Αττικής, συμφωνήθηκε στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του ΑΣΔΑ.

Αντιπροσωπείες του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά
(ΠΕΣΥΔΑΠ), του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του
Πεντελικού (ΣΠΑΠ), του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ),
του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ),  του Συνδέσμου Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)  και του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Πόλεων (ΣΒΑΠ) συνεδρίασαν με αφορμή την παρατεταμένη αδράνεια,
αδιαφορία και υπονόμευση εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης των
οριζόντιων αναπτυξιακών δράσεων, των ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών
σχεδίων υποστήριξης των ορεινών όγκων και τον ορθολογικό ενεργειακό
σχεδιασμό, που προωθούν οι Σύνδεσμοι ως φορείς της αυτοδιοίκησης α’
βαθμού για τις περιοχές ευθύνης τους.

Το σύνθετο πλαίσιο, στο οποίο απαντώνται η πολυνομία, η αυθαιρεσία, η
έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου, οι ιδιαίτερα απαιτητικές, χρονοβόρες και
γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων και κυρίως η έλλειψη
επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού ακυρώνουν οποιαδήποτε
αναπτυξιακή πρωτοβουλία με περιβαλλοντικούς όρους.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να συσταθεί συντονιστική επιτροπή με
παρεμβατικό ρόλο, που θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Συνδέσμων.
Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η από κοινού προώθηση των καίριων
θεμάτων περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού των περιοχών
ευθύνης των Συνδέσμων (πυρασφάλεια, ρύπανση, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειες κ.ά)  καθώς και η άμεση αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και
της άρνησης συνεργασίας διαφόρων υπηρεσιών και φορέων της κεντρικής
διοίκησης μέσω της απ’ ευθείας επικοινωνίας με τις ηγεσίες των
Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και της αυτοδιοίκησης β’
βαθμού.

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν από τον ΠΕΣΥΔΑΠ ο Πρόεδρος Γρηγόρης
Γουρδομιχάλης και το μέλος της Ε.Ε. Μιχάλης Ευθυμιάδης, από τον ΑΣΔΑ ο
Πρόεδρος Ανδρέας Μποζίκας και ο Αντιπρόεδρος Νίκος Παναγιωτάτος, από
τον ΣΥΝΠΑ ο Πρόεδρος Βασίλης Λαζάρου, από τον ΣΒΑΠ ο Γ.Γ. Παύλος
Καμάρας, από τον ΣΠΑΥ η ειδική σύμβουλος Αργυρώ Τσουλούφα και από τον
ΣΠΑΠ η ειδική σύμβουλος Μαρία Καπασσά.