ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

androutsou

Με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε από την ερώτηση που κατέθεσε βουλευτής της Χρυ-σής Αυγής, ζητώντας στοιχεία για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς της χώρας, νιώθω την ανάγκη να κάνω ορισμένες διευκρινίσεις, αλλά και να εκφράσω την έντονη αγανάκτησή μας για τα καθημερινά φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας που, εκπορεύονται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Η Νομοθεσία και ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, δεν κάνει διάκριση σε κανένα παιδί που ζει στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 214, παράγραφος 2) οι Δημοτικές και Κοινο-τικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Είναι κατάκτηση του Ελληνικού λαού και κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας να μπορούν ισότιμα να φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και να φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας αξιολογούνται απολύτως με τα ίδια κριτήρια και δεν α-κολουθείται καμία πολιτική διάκρισης υπέρ ή κατά ημεδαπών ή αλλοδαπών παιδιών.

Το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία και η εργαζόμενη οικογένεια αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση αντιδημο-κρατικά, νεοφασιστικά και ρατσιστικά παραστρατήματα. Αντιθέτως τα αίσθημα της ανθρω-πιάς και της αλληλεγγύης και οι πολιτικές διατήρησης της κοινωνικής συνοχής πρέπει να δυναμώσουν και να βάλουν στο περιθώριο όλες αυτές τις δράσεις ντροπής, που καθημε-ρινά σχεδιάζει και εκτελεί η Χρυσή Αυγή, εκμεταλλευόμενη τις ανοχές της δημοκρατίας, αλλά δουλεύοντας συστηματικά για την κατάλυσή της. Δράσεις και ενέργειες που μας προσβάλλουν όλους και που πρέπει να τις βάλουμε στο περιθώριο, πριν δηλητηριάσουν ανεπανόρθωτα την ελληνική κοινωνία.

Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να επιστρέψει το ερώτημα της Χρυσής Αυγής ως α-παράδεκτο και να ενσκήψει στα ουσιαστικά προβλήματα, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λει-τουργία των Παιδικών Σταθμών για όλα τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στη χώρα μας.

Εμείς θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργηθούν και-νούργιοι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και να γίνουν και οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά όλων των εργαζομένων οικο-γενειών χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Άγ. Δημήτριος, 15-10-2012

Η Δήμαρχος

Μαρία Ανδρούτσου