Οικολόγοι: Πάμε σε ακριβές λύσεις στα απορρίμματα

oikologoi

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Βαγγέλη Λιβιεράτο είχε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο Νίκος Χρυσόγελος και ο επιστημονικός του συνεργάτης Νίκος Μάντζαρης για να συζητήσουν τόσο το πως η κρίση και οι προωθούμενες πολιτικές επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές όσο και ειδικά θέματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, η παράτυπη υλοτόμηση στις Σκουριές Χαλκιδικής ενός αρχέγονου δάσους και η επιφανειακή εξόρυξη καθώς και η συνένωση ή και κατάργηση Φορών Διαχείρισης Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών.
Στη συζήτηση, ο Ν. Χρυσόγελος είχε την ευκαιρία να εξηγήσει την εντελώς λαθεμένη στρατηγική που ακολουθεί η πολιτεία στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές, εστιάζοντας σε πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτου απορρίμματος, όταν η έμφαση θα πρέπει να είναι στη διαλογή των διαφόρων υλικών στην πηγή που οδηγεί σε φθηνότερες λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ταχύτερα, και να έχουν ταυτόχρονα μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στον τωρινό σχεδιασμό διαχείρισης των επορριμμάτων στην Αττική με την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων δεν εξηγείται πως θα επιτευχθούν οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι, ούτε έχει ληφθεί υπόψη η δυναμική μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων λόγω οικονομικής κρίσης καθώς και η αύξηση της ανακύκλωσης. Δεν τίθενται ποσοτικοί στόχοι πρόληψης ή εκτροπής υλικών πριν την τελική επεξεργασία, ενώ η δέσμευση των δήμων για 25 χρόνια εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων που εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό δυναμική στη χώρα. Και τελικώς ποιος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να υποχρεώσει τους πολίτες να πληρώνουν τριπλάσια ή τετραπλάσια τέλη καθαριότητας για τα επόμενα 25 χρόνια?
Ο Νίκος χρυσόγελος υπογράμμισε ότι ο υπάρχον σχεδιασμός μοιραία οδηγεί στην ακόμα ακριβότερη «λύση» της καύσης του παραγόμενου RDF και SRF (600.000 τόνοι το χρόνο) όπως άλλωστε τονίστηκε και στην πρόσφατη σχετική ερώτηση που υπέβαλλε ο Ν. Χρυσόγελος προς την Κομισιόν . Συμφωνήθηκε με τον Υπουργό ΠΕΚΑ να κανονιστεί συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό την επόμενη εβδομάδα για να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.