Πόλεμος μεταξύ δημάρχων για την ΔΟΥ

katalipsi_agia

Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ δημάρχων για τις ΔΟΥ με ακραίο παράδειγμα αυτό του δημάρχου της Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, που έστεκε την πολεοδομία στην ΔΟΥ Χολαργού για να βγάλει ακατάλληλο το κτίριο που διεκδικεί ο συνάδελφός του κ. Ξύδη για έδρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αγίας Παρασκευής η δημοτική αρχή κάνει κατάληψη στο κτίριο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής και «ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ,με την πρόσθετη ιδιότητά του ως Πολιτικού Προϊσταμένου της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής , με δύο  εξαιρετικά επείγοντα  έγγραφά  του προς τη Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής , το πρώτο με ημερομηνία 27.09.2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 33859 και το δεύτερο με ημερομηνία 17.10.2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 36559,ζήτησε την αποστολή κλιμακίου της Πολεοδομίας για τη διενέργεια αυτοψίας στο κτίριο της Δ.Ο.Υ Χολαργού, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητα του κτιρίου της Δ.Ο.Υ Χολαργού για τη στέγαση των δύο εφοριών.