Φτιάχνουν καύσιμο από τα σκουπίδια στο Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Waste2Bio

Την λύση στην κρίση και στο οικονομικό αδιέξοδο της χώρας φαίνεται πως ετοιμάζονται να δώσουν στο Δήμο Παπάγου Χολαργού  καθώς σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με το πρόγραμμα Waste2Bio αναπτύσεται μια καινοτόμος μέθοδος παραγωγής βιοαιθανόλης από βιοαπόβλητα. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν περίπου 100 νοικοκυριά του Δήμου, που θα προμηθευτούν δωρεάν τους ειδικούς οικιακούς ξηραντήρες στους οποίους θα εναποθέτουν τα οργανικά απορρίμματά τους, δηλαδή σχεδόν όλα τα απορρίμματα τροφών. Τα απορρίμματα αυτά θα ξηραίνονται, θα μειώνεται η μάζα τους και το αποξηραμένο υλικό θα παραδίδεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για επεξεργασία.   
Με τον τρόπον αυτόν, αφενός μειώνεται η συνολική ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων και αφετέρου προσδίδεται προστιθέμενη αξία στα απορρίμματα μέσω της βιοαιθανόλης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο βενζίνης. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων που δεν έχει λειτουργήσει ξανά στην Ελλάδα  και προάγει τη διάδοση μιας ελπιδοφόρου τεχνολογίας διαχείρισης απορριμμάτων.
Το πρόγραμμα αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος Drywaste, που ολοκληρώθηκε με το Διεθνές Συνέδριο της Αειφόρου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που διοργανώθηκε στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού τον Ιούνιο του 2012.
Οι εταίροι του προγράμματος θα είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Ασπροπύργου. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, οι δημότες θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν τους ειδικούς οικιακούς ξηραντήρες κατά το τέλος του 2013, μετά το τέλος της πρώτης φάσης μελετών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2015 με την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος