Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις περιθωριοποιημένες εκτάσεις από το ΚΑΠΕ

ananeosimes

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  με τίτλο: «From Marginal to Renewable Energy Sources Sites” (Από τις Περιθωριοποιημένες Εκτάσεις σε θέσεις εγκατάστασης ΑΠΕ)» – M2RES, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει Συνάντηση Εργασίας την Παρασκευή 16/11/2012 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Aθήνα – μπροστά από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και πολύ κοντά στο Σταθμό Μετρό «Ακρόπολη») και από ώρες 10:00 έως 13:30.
Το έργο M2RES υλοποιείται για την Ελλάδα από το ΚΑΠΕ με περιοχή ενδιαφέροντος την Περιφέρεια Αττικής και σκοπό έχει την αξιοποίηση περιθωριοποιημένων εκτάσεων μέσω της εφαρμογής επενδυτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φ/Β, αιολικά, βιομάζα / βιοαέριο, κλπ.)
Ειδικότερα ως εκτάσεις ενδιαφέροντος θεωρούνται:
•    ανενεργές χωματερές,
•    εγκαταλελειμμένα ορυχεία και λατομεία,
•    μολυσμένα εδάφη – ρυπασμένοι (πρώην) βιομηχανικοί χώροι,
•    πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις,
στις οποίες η εγκατάσταση ΑΠΕ αφενός θα προσδώσει οικονομική και κοινωνική αξία  στην περιοχή και στην τοπική κοινωνία, και αφετέρου θα συνεισφέρει στην παραγωγή «καθαρής» μορφής ενέργειας.
Στόχος της Συνάντησης Εργασίας είναι να παρουσιασθεί η 1η φάση του έργου, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται καταγραφή των «περιθωριοποιημένων εκτάσεων» της Αττικής καθώς και πρόβλεψη/αναγωγή αυτών σε εθνικό επίπεδο, ενώ θα συζητηθούν και ειδικά θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε δημόσιες εκτάσεις (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα, μονάδες βιοαερίου σε χωματερές).
Επιπλέον :
•    θα γίνει αναφορά στο Πρόγραμμα HELIOS, ένα ενεργειακό επενδυτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ που προβλέπει την εξαγωγή «καθαρής» μορφής ενέργειας από την Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (στα πλαίσια του οποίου αναζητούνται εκτάσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων),
•    και θα δοθούν στοιχεία αναφορικά με τα «Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας» καθώς και άλλες ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται στους Δήμους μέσω της συμμετοχής τους στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».