97 εκατομμύρια και μόνο στους Δήμους

tpd

Βαρύς χειμώνας ξεκινάει για τους δήμους αφού ο Νοέμβριος είναι ο πρώτος μήνας όπου όλοι μαζί οι δήμοι καλούνται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με το συνολικό ποσό των 97.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό που υπέγραψε ο κ. Στυλιανίδης εχθές το πρωί, είναι το ίδιο όπως και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ομως το ποσό αυτό τους προηγούμενους μήνες συνοδευότανε από τα 35.000.000 της δόσης των παρακρατηθέντων προηγούμενων ετών, έτσι η μείωση των ΚΑΠ από τα 138.000.000 ευρώ στα 97.000.000 ελαχιστοποιούνταν τους προηγούμενους μήνες και γινόταν 132.000.000 ευρώ και η μείωση δεν φάνηκε. Αυτό το μήνα η μείωση κατά 29,7% των αποδιδόμενων από το κράτος ΚΑΠ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αρκετούς δήμους που δεν μπορούν ήδη να πληρώσουν ούτε τις μισθοδοσίες, ούτε βέβαια τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα λόγω Χειμώνα.