Και αναστολή ελέγχων στα απορρίμματα περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο

xyta

Περίεργες διατάξεις περιλαμβάνει το μνημόνιο που ψηφίζεται αύριο στην βουλή και μάλιστα κάποιες από αυτές συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα συμφέροντα που έχουν συζητηθεί. Το ίδιο το Spiegel άλλωστε πριν από λίγες ημέρες κατηγόρησε την Τροικα ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν ενδιαφέρεται για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας.
Ύστερα λοιπόν από τη έλευση της κας Μέρκελ και την επιμονή της να απελευθερωθεί ο τομέας καθαριότητας των δήμων, τώρα διαβάζουμε και την συνέχεια του έργου που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο και αφορά τους έλεγχους ιδιωτικών εταιρειών που διαχειρίζονται τα απορρίμματα.
Με δυσκολία θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει στους Ελληνες ποιά είναι η αναγκαιότητα κατάργησης των ελέγχων με το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Αναστέλλονται λοιπόν σύμφωνα με αυτά που αναμένεται να ψηφίσει η βουλή μέχρι 31/12 /2016 οι διατάξεις του άρθρο 19 του νόμου 4042/2011 που προβλέπει ότι:
1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οργανισμοί ή
οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, οι μεσίτες και οι έμποροι, καθώς και οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
2. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς καλύπτουν την προέλευση, τη φύση,την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων αποβλήτων.
3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) λαμβάνονται υπόψη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση των επιθεωρήσεων.