Μειώνονται οι θέσεις συμβούλων και ειδικών συνεργατών σε δήμους και περιφέρειες

grafeiai

Παρά τις αντιδράσεις της ΚΕΔΕ και των δημάρχων μειώνονται τελικά οι θέσεις συμβούλων και ειδικών συνεργατών σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ1 του μεσοπρόθεσμου που ψηφίζει η βουλή και από 1/1/2013 σε δήμου που έχουν  ως δύο αντιδημάρχους επιτρέπεται ένας σύμβουλος, σε δήμους που έχουν 4 αντιδημάρχους επιτρέπονται δύο, σε δήμους που έχουν πέντε αντιδημάρχους επιτρέπονται 3, σε δήμους με 6 αντιδημάρχους επιτρέπονται 4, σε δήμους με 8 αντιδημάρχους επιτρέπονται 5, σε δήμους με 9 αντιδημάρχους επιτρέπονται 6, σε δήμους με 12 αντιδημάρχους επιτρέπονται 7 και σε δήμους με 13 αντιδημάρχους επιτρέπονται μέχρι 8 ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες.
Εξαιρούνται οι δήμοι που με βάση τη τελευταία απογραφή του 2011 έχουν νόμιμο πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους και παραμένουν ως έχουν.
Στις περιφέρειες επιτρέπονται έως δύο σύμβουλοι περιφερειάρχη και ένας για κάθε αντιπεριφερειάρχη.
Επίσης καταργούνται οι θέσεις δημοσιογράφων στις περιφέρειες καθώς και οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων των δημάρχων.
Εντονες είναι οι αντιδράσεις αρκετών δημάρχων, ειδικά αυτών που χειρίζονται νέες τεχνολογίες, ωρίμανση έργων και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις καθώς εκείνοι περισσότερο έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα.