Δεν φαίνεται να επηρεάζει τους δήμους η κινητικότητα

grafeia

Σάλο έχουν προκαλέσει σε όλη την έκταση της δημόσιας διοίκησης οι διατάξεις του μνημονίου για την λεγόμενη κινητικότητα έτσι ώστε επικρατεί πλήρης ακινησία. Η διάταξη αυτή δεν φαίνεται να αφορά άλλους από τους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας, αφού με ένα καλύτερο διάβασμα των νέων διατάξεων διαπιστώνει κανείς ότι πρώτον αφορά μόνο συμβασιούχους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Επίσης η ρύθμιση αφορά υπηρεσίες όπου θέσεις που καταργούνται μόνον εφόσον είναι περισσότερες των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες. Ετσι ειδικά στους δήμους
Ποιος είναι ο στόχος της ρύθμισης: Η ένταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό.
Κατά τα άλλα, επιλέχθηκαν ορισμένες μόνον θέσεις  υπαλλήλων που δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής  ή με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας.