Αποπληρωμή οφειλών για τη μεταφορά των μαθητών

metafor_amathiton

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη καταβάλλονται 14.500.000 Ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας και 3.200.000 Ευρώ στους Δήμους για την αποπληρωμή οφειλών προς τους μεταφορείς. Ειδικότερα για τους δήμους, με την καταβολή του παραπάνω ποσού εξοφλείται πλήρως το σχολικό έτος 2011-2012.
Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών, με επιστολή του προς τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών-Μεταφορών και
Δικτύων, Παιδείας-Θρησκευμάτων-Πολιτισμού και Τουρισμού, την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ ζητά τον ορισμό εκπροσώπων μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της σχετικής ΚΥΑ, ώστε οι νέοι διαγωνισμοί που θα προκύψουν για το σχολικό έτος 2013-2014 να γίνουν έγκαιρα και μέσα από ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.