Μέτρα για τη βιωσιμότητα του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ζητά ο Γ. Σγουρός

sgouros_vima

Την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για τη βιωσιμότητα και λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) που λειτουργεί στον ΧΥΤΑ Φυλής, ζήτησε με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός από τον Υπουργό Υγείας             κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.
Όπως είναι γνωστό, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής  (ΕΔΣΝΑ) λειτουργεί τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) στην Ελλάδα εντός της ΟΕΔΑ Φυλής.
Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. 
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν ανακύψει σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία της για την επίλυση των οποίων ζητήθηκε η παρέμβαση του Υπουργείου :
•    Το πρώτο αφορά στα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από τις από τις δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες, που σύμφωνα με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ ξεπερνούν τα 4.000.000,00 €. Αντίστοιχου ύψους χρέη υπάρχουν και από ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες και ιδιώτες μεταφορείς
•    Το δεύτερο αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά απόρριψης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων μαζί με οικιακά, καθώς και ο επισφαλής διαχωρισμός των τοξικών (που πρέπει να οδηγούνται για θερμοκαταστροφή) από τα μολυσματικά απόβλητα. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να εκδοθεί οδηγία προς τα νοσοκομεία προκειμένου να συνεργάζονται με τον ΕΔΣΝΑ,
•    Τέλος, το τρίτο ζήτημα αφορά στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου, τόσο οι Υγειονομικές Μονάδες, όσο και ο ΕΔΣΝΑ να απαλλαγούν από τον βραχνά της υπογραφής ξεχωριστών συμβάσεων για την αποτέφρωση ή τη μεταφορά και αποτέφρωση των αποβλήτων τους.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Με τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ο ΕΔΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. Παράλληλα έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ΕΙΑ της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας.  Πλέον όμως η συσσώρευση των χρεών απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα της Μονάδας, ενδεχόμενο κλείσιμο της οποίας θα οδηγήσει την διαχείριση των ΕΙΑ σε αδιέξοδο».