Διατηρείται στα 45 ευρώ ο τόνος στους ΧΥΤΑ

ergostasia_aporrimm

Στην διατήρηση των εισφορών των δήμων μελών του για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ετήσια εισφορά των δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Για το 2013 το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αντιλαμβανόμενο τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί δήμοι της Αττικής, αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης τιμής, δηλαδή 45 € ανά τόνο απορρίμματος, γεγονός που σε συνάρτηση με τη μείωση του όγκου των εισερχόμενων απορριμμάτων, οδηγεί σε μείωση του συνόλου της εισφοράς των δήμων για το 2013 σε ποσοστό της τάξης του 14 %.
Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι την εκπόνηση αναλυτικής μελέτης κοστολόγησης υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, οπότε και το Δ.Σ. του Συνδέσμου θα κληθεί να λάβει νέα απόφαση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΕΔΣΝΑ ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στα 100 εκ. € εκ των οποίων τα 43,7 εκ. € αφορούν πληρωμές αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου για την επιβάρυνση που υφίστανται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και στους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος για την επιβάρυνση που υφίστανται από τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.