4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ για την Διαχείριση στερεών των αποβλήτων

ANAKYKL7

Την Παρασκευή στις 30 Νοεμβρίου η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), διοργανώνει το 4ο διήμερο Διεθνές Συνέδριο της στο Πολυτεχνείο Πατησίων 42, με θέμα 
«Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση: Νέες προκλήσεις και προοπτικές»
Το Συνέδριο, το οποίο αποτελεί συνέχεια τριών προηγούμενων διοργανώσεων, εστιάζει στις μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων, καθώς και ο μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη-διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και των «νέων χωρών» της ΕΕ, θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης.
Το συνέδριο ασχολείται με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όμως είναι πολύ χρήσιμο για τους αυτοδιοικητικούς καθώς περιλαμβάνει ομιλίες για τους γενικούς στόχους και το πλαίσιο όπου θα κινηθούν οι δήμοι στα επόμενα χρόνια, αλλά και ειδικές ομιλίες σε θέματα κόστους, μηχανισμών και ευαισθητοποίησης
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση

http://www.eedsa.gr/library/downloads/Docs/4o%20Synedrio%20EEDSA_Programma%20teliko.pdf