Συνεδρίαζει αύριο η Περιφέρεια Αττικής

perifereiako

Συνεδριάζει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής ορυκτελαίων  και αποθήκευσης – διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας  BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε Πετρελαιοειδών, στη Δραπετσώνα Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
2.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία της δραστηριότητας: Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

3.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Γ.Σ. Παπασιδερής, σε γήπεδο εμβαδού 74.327 τ.μ., 1560 θεατών και 503 θέσεων στάθμευσης οχημάτων του Δήμου Κρωπίας.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

4.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και προσωρινής αποθήκευσης βρωσίμων ελαίων και λιπών της Λ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (ΕΛ.ΒΙ.ΠΕ. OIL) που πρόκειται να εγκατασταθεί επί της οδού Ναυπλίου 7 στη Θέση “Στρατώνας” στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

5.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), απορρύπανσης και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και πρατηρίου υγρών καυσίμων για ιδία χρήση, της εταιρείας “ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” στη Θέση “Ήμερος Τόπος” στον Ασπρόπυργο Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)