Εκλογή οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής

ds_perofereia2

Σε Ειδική Συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 165, 175 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερησίας διάταξης: τη Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και την Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).