Ασκούνης: Τρίμηνο κενό στις κοινωνικές δομές

askounis_peda220812

Την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την άμεση παράταση των συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και τα «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» των Δήμων και τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους μέχρι την έναρξη της νέας φάσης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματος, ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Ευ. Στυλιανίδη και υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας Ν. Παναγιωτόπουλο, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης.

Ειδικότερα, ο κ. Ασκούνης αναφέρει στην επιστολή του ότι το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» – «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και ετοιμάζεται η πρόσκληση για το νέο έτος.
«Από τη λήξη όμως του προγράμματος, τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  μέχρι την έναρξη του νέου, μεσολαβεί αρκετό διάστημα (τουλάχιστον 3 μήνες) με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία των δομών αλλά και για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές, διότι όπως γνωρίζετε, με τη λήξη του προγράμματος λήγουν και οι συμβάσεις των εργαζομένων.
Σημειώνεται ότι σε όλη την επικράτεια χρηματοδοτούνται 68 δομές «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) που εξυπηρετούν 1.521 ηλικιωμένους και απασχολούν περί του 276 εργαζόμενους και 43 «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» που εξυπηρετούν 1.176 άτομα με αναπηρίες και απασχολούν 460 εργαζόμενους.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό του παραγόμενου κοινωνικού έργου, είναι αναγκαίο να υπάρξει, άμεσα, πρωτοβουλία για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους και την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού μέχρι τη έναρξη της νέας φάσης του προγράμματος, κατά τα πρότυπα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ορατός ο κίνδυνος οι όποιες εξαγγελίες σας να είναι άνευ αντικειμένου» καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.