Στυλιανίδης Πάρτε 140 εκ ευρώ αλλά να είστε συνεπείς

stylianidismikro

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε την απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ, τη ΣΑΤΑ και τα ΠΟΕ, ύψους 140.000.000 ευρώ.
Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής που κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τον τελευταίο καιρό σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σημαντική και έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει αποτελέσματα. Οι ΟΤΑ είναι οι μόνοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που μείωσαν πέρυσι κατά 124.000.000 Ευρώ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, συμβάλλοντας καταλυτικά στην προσπάθεια του Πρωθυπουργού να πετύχει τους στόχους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τηρώντας τη δέσμευση καταβολής κάθε μήνα εκτός από την τακτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ, της ΣΑΤΑ και των Παρακρατηθέντων πόρων, καταβάλει σήμερα 140.000.000 Ευρώ στους Δήμους όλης της χώρας.
Με την τακτική καταβολή κάθε μήνα τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών δαπανών καθώς και με την κατά προτεραιότητα εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ είμαι βέβαιος ότι το 2013 η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στο έργο της και κυρίως στη ενίσχυση των κοινωνικών της δομών, που είναι απαραίτητες για τη στήριξη των πολιτών που δοκιμάζονται.
Το Υπουργείο Εσωτερικών τηρεί τη δέσμευσή του. Παράλληλα όμως, και οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν την ηθική και πολιτική δέσμευση να τηρήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις προχωρώντας περαιτέρω την προσπάθεια εξυγίανσης με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας».