Παράταση 8 μηνών για τον συμψηφισμό των οφειλών των δήμων

ypoikmy

Την παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 της προθεσμίας συμψηφισμού των οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου Α’ 256 (31/12/2012).

Συγκεκριμένα η διάταξη προβλέπει ότι η προθεσμία που έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2012 λαμβάνει οκτάμηνη παράταση μέχρι τις 31/6ου/2013.

Πρακτικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο μέχρι τον Ιούλιο  οι δήμοι που θα προχωρήσουν στη διαδικασία συμψηφισμού «απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους».

Με βάση τα παραπάνω μέχρι 31 Ιουλίου αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.