Πρόγραμμα προϋπολογισμού 130.500.000 Ευρώ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Αττικής

xatz_sgouros

Σε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του Προγράμματος Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Αττικής και τη διασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σε αυτό. Το Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 130.500.000 Ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Η αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013.
Το 80% του ποσού θα διατεθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ το 20% προορίζεται για νέες επιχειρήσεις. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:
•    από 30.000 έως 300.000 Ευρώ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
•    από 20.000 έως 100.000 Ευρώ για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες
Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Για τις μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση ανέρχεται στο 50%, ενώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 40%.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε:
«Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τον ουσιαστικό στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, όπως άλλωστε φαίνεται και από έρευνες που δείχνουν ότι σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο τομέας αυτός είναι πιο σημαντικός για τη χώρα μας από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η πρωτοφανής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απειλεί πρωτίστως τις μικρές επιχειρήσεις και έχει οδηγήσει πολλές από αυτές σε λουκέτο. Υπολογίζεται ότι μόνο τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 90.000 ΜΜΕ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των εργαζομένων τους. 
Το συγκεκριμένο υποστηρικτικό Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των ΜΜΕ της Αττικής,  και ιδιαίτερα στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, τονώνοντας την οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η περιβόητη ανάπτυξη που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας θα έρθει, μεταξύ άλλων, και με την άμεση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται και το συγκεκριμένο πρόγραμμα».