Συνεδριάζει σήμερα στις 15:00, το Περιφερειακό Αττικής

perifereia_symv

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1.    Ορισμός πρώτου και δεύτερου προσώπου για την υπογραφή επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Λ. Βασιλάκου)

2.    Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του έργου «Επισκευή – Ενίσχυση  και Αναδιαρρύθμιση δύο διατηρητέων κτηρίων με προσθήκη καθ’ ύψος στο Γωνιαίο, προσθήκη ξύλινης πέργκολας, ανελκυστήρα ΑΜΕΑ – Προσθήκη ορόφου στο γωνιαίο – επέκταση υπάρχοντος υπογείου εντός του σώματος του κτηρίου με ενιαία χρήση θεραπευτικού προγράμματος ΔΙΑΒΑΣΗ», στην οδό (1ο κτήριο)  ΘΗΡΑΣ 63- (2ο κτίριο)  ΘΗΡΑΣ 65 & ΦΥΛΗΣ 216,πλατεία Αμερικής, Αθήνα στο Π.Ε.Π. Αττικής και σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

3.    Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του έργου «Στατική ενίσχυση- αναδιαρρύθμιση- επισκευή- αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου σε πολυδύναμο κτήριο διοίκησης και προσθήκη ανελκυστήρα Αμεα εντός του σώματος του κτηρίου», στην οδό Μαγνησίας 8 & Καλύμνου 52 στον Αγ. Παντελεήμονα, Αχαρνών στο Π.Ε.Π. Αττικής και σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

4.    Γνωμοδότηση επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών διαμερισμάτων Αττικής (GR06), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07), Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 & του Π.Δ. 51/2007.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

5.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ανανέωση Π.Ο., κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, της υφιστάμενης δραστηριότητας “Εργοστάσιο κοπής – διαμόρφωσης λαμαρίνας και σιδήρων”, της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε.” που λειτουργεί στη Θέση: Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

6.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, της εταιρείας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε., επί της πρώην οδού Διυλιστηρίων 339 στη Θέση “Πηγάδι Τζαβερδέλα” στα Άνω Λιόσια Δήμου Φυλής Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

7.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δίκτυο Ομβρίων Υδάτων και Έργων Διευθέτησης Ρέματος Βρυσάκι στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου Αττικής».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

8.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ανανέωση Π.Ο., κατόπιν αλλαγής κατηγορίας της υφιστάμενης δραστηριότητας “βιομηχανία παραγωγής και κονιοποιήσεως σάπωνος”, της εταιρείας “Γ. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΠΩΝΟΣ Α.Ε.” που βρίσκεται στη Θέση: Σπασμένη Πέτρα στο Δήμο Ασπροπύργου.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

9.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης – επεξεργασίας μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων – παλαιών μετάλλων και ΑΗΗΕ, με την προσθήκη της δραστηριότητας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), της εταιρείας ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., στη Θέση Μικρό Κατερίνι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

10.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.1403/3331/26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τον υφιστάμενο Κομβικό Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί κτηρίου στη θέση Λεωφ. Θηβών 42 (κτήριο ΟΤΕ) με κωδικό θέσης «1400035 ΡΕΝΤΗ», του Δήμου Πειραιά.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

11.    Ενημέρωση σε θέματα παραλιακού μετώπου ακτογραμμής Σαρωνικού.