Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ORIENTGATE‏

lefkotsiknias

 

Το ρόλο του συντονιστή σε ένα σημαντικό, για την προστασία των Υγρότοπων της Αττικής, ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει η Περιφέρεια Αττικής.

Το «ORIENTGATE: δομημένο δίκτυο για την ενσωμάτωση της γνώσης για το κλίμα στην πολιτική και το σχεδιασμό» αποτελεί ένα διακρατικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν 22 φορείς από 12 χώρες της Ευρώπης, με επικεφαλής εταίρο το «Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή». Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σκοπός του ORIENTGATE είναι η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη διαχείριση και την προστασία αυτών των ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Το Σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να υιοθετηθούν και να αποτελέσουν εργαλείο, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η προστασία και η ανάδειξη των υγροτόπων της Αττικής.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο ORIENTGATE αφορά στο συντονισμό της εκπόνησης ενός πιλοτικού προγράμματος, το οποίο μελετά την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής σε 13 Υγροτόπους της Περιφέρειας Αττικής (π.χ. Σχοινιάς, Λίμνη Μαραθώνα και Λίμνη Κουμουνδούρου, Βουρκάρι, τα έλη στην Αττική), σε συνεργασία με δύο επιστημονικά Ιδρύματα: το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το ΤΕΙ Κρήτης.