Διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση της Ταυτότητας Τόπου

conference-mantchester

 

Μετά την επιτυχία των δύο διεθνών συνεδρίων αναφορικά με το Place Branding (Ταυτότητα Τόπου) στο Βερολίνο και την Μποκοτά και του 1ου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Διαχείρισης Xώρου στο Λονδίνο, η Σχολή Επιχειρήσεων του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ φιλοξενεί στις 14& 15 Φεβρουαρίου 2013 το διεθνές συνέδριο Διαχείρισης Ταυτότητας Τόπου με θέμα :«Η Διαχείριση του Τόπου: Κριτικές, πρακτικές και πραγματιστικές θεωρήσεις».

Για τη βελτίωση της Διαχείρισης των αστικών περιοχών, αξιοποιούνται νέα εργαλεία που προκύπτουν από τη σύνθεση της υφιστάμενης γνώσης και των νέων πληροφοριών , που προέρχονται από τους επιστήμονες, οι οποίοι εξειδικεύονται σε θέματα διαχείρισης και ταυτότητας τόπου.

Το συνέδριο θα αποτελέσει πηγή σημαντικών πληροφοριών, και πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων για τους επιστήμονες, που ασχολούνται με τη Διαχείριση και Ταυτότητα Τόπου. Ακαδημαϊκοί και «διαμορφωτές πολιτικών» θα καταθέσουν την εμπειρία και τις διαπιστώσεις τους από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Στη διάρκειά του, μεταξύ άλλων, θα οργανωθούν παράλληλες θεματικές σχετικά με τη διαχείριση και το marketing των αστικών περιοχών, τις ανθρωπολογικές θεωρήσεις των πόλεων, τη χωρική θεώρηση της ταυτότητας των τόπων, την έννοια του marketing ενός Τόπου, τις πολιτικές και το σχεδιασμό των αστικών περιοχών, τη διαχείριση δημόσιων και ανοιχτών χώρων και τις αστικές παρεμβάσεις.