Συστήθηκε στο ΥΠ.ΕΣ.η ομάδα αξιολόγησης των δήμων

dimosio-2-thumb-large

 

Με απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών συστήθηκε η Ομάδα Εργασίας η οποία θα αναλάβει να παρακολουθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών δήμων και περιφερειών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο διαύγεια στις 15 Φεβρουαρίου, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός της αξιολόγησης των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η υποβολή σχετικών προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «επί της διαδικασίας και των θεμάτων της εν λόγω αξιολόγησης». Στην απόφαση προβλέπεται επίσης ότι τα μέλη της Ομάδας θα συνεργάζονται και με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ασχολείται με τα σχετικά θέματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η πιλοτική αξιολόγηση θα γίνει σε 12 δήμους, ενώ από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα διαμορφωθούν και τα τελικά σχέδια δημιουργίας των νέων οργανισμών στους δήμους. Η επιλογή των δήμων που θα αξιολογηθούν γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια.