Αναδείχτηκαν τα μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών της Αττικη Νέα Πρποοτπική

zafeiropoulos

Με την ευκαιρία της ανάδειξης των προσώπων που απαρτίζουν τις επιτροπές τοης παράταξης  «Αττική Νέα Προοπτική» με επικεφαλής κ. Βασίλη Κικίλια έγινε και επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου ότι σε περίπτωση απουσίας του επικεφαλής του συνδυασμού, ως αντικαταστάτης του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ορίζεται ο κ. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος.
Ετσι  με στόχο την καλύτερη συνεργασία και το συντονισμό με τους Δήμους και τις τοπικές αρχές και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάδειξη των τοπικών θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η παράταξη άκακοινωσε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκλογής των μελών, που θα απαρτίζουν τις νεοσυσταθείσες επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από το συνδυασμό «Αττική Νέα Προοπτική»:

Ο κ. Χάρης Δαμάσκος ορίζεται Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του συνδυασμού «Αττική Νέα Προοπτική συμμετέχουν στις κάτωθι επιτροπές ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικό Μέλος: Σπύρος Σπυρίδων
Αναπληρωματικό: Θάλεια Καραΐνδρου

Μητροπολιτική Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Τακτικό Μέλος: Θανάσης Αυγερινός

Μητροπολιτική Επιτροπή Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικών Αναπλάσεων
Αναπληρωματικό Μέλος: Θάλεια Καραΐνδρου

Μητροπολιτική Επιτροπή Μεταφορών & Συγκοινωνιών
Τακτικό Μέλος: Γιώργος Καμμένος

Μητροπολιτική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας & Ασφάλειας
Τακτικό Μέλος: Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος: Γιώργος Καμμένος

Επιτροπή Πολιτισμού & Αθλητισμού
Τακτικό Μέλος: Γιάννης Ηλίας (έχει προταθεί για τη θέση του Αντιπροέδρου)
Τακτικό Μέλος: Ρένα Βασιλάκη
Τακτικό Μέλος: Σπύρος Σπυρίδων
Αναπληρωματικά Μέλη: Γιώργος Καμμένος, Καραΐνδρου Θάλεια