Επιστολή Δήμαρχου Παλλήνης προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την αναστολή λειτουργίας Πολιτιστικών Προγραμμάτων

  

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Δήμαρχος Παλλήνης  Αθανάσιος Ζούτσος προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά κοινοποιώντας την στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,  Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  Ηλ. Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθώς και στα αρμόδια Θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ)  με αφορμή την απαράδεκτη και αναίτια κωλυσιεργία λήψης αποφάσεων για την λειτουργία των πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου, που θέτουν σε κίνδυνο την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης στην επιστολή του  καταγγέλλει την αναλγησία του κρατικού μηχανισμού καθώς και τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας, παθογένειες που οδηγούν  στην διάλυση των Κοινωνικών Δομών.

Δείτε την επιστολή:

Αξιότιμε  κύριε  Πρωθυπουργέ,

Δια  της  παρούσης  επιθυμώ  να  απευθυνθώ  σε  εσάς  προσωπικά  προκειμένου  να  γνωστοποιήσω  άλλη  μία  περίπτωση  που  αφορά  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  Κράτους  μας  το  οποίο,  υποδουλωμένο  σε  μία  απερίγραπτη   γραφειοκρατική  λογική, καταπνίγει  κάθε  προσπάθεια  που  κάνει  και  η  τοπική  μας  κοινωνία  με  τη  δημοτική  της  αρχή  σε  μία  θετική  κατεύθυνση  για  την  αντιμετώπιση  των  αρνητικών  επιπτώσεων  της  οικονομικής  κρίσης  και  της  εν  γένει  δύσκολης  συγκυρίας  που  διέρχεται  η  Χώρα  μας.

Είμαστε  ένας  Καλλικρατικός  Δήμος  ( πρώην  Κοινότητα  Ανθούσας  και  πρώην  Δήμοι  Γέρακα  και  Παλλήνης )  ο  οποίος  αντιμετώπισε  επιτυχώς  τα  όποια  προβλήματα  υπήρξαν  από  τη  συνένωση  των  πρώην  Ο.Τ.Α   μέσα  στη  δύσκολη  αυτή  συγκυρία  για  ολόκληρη  την  Ελληνική  Κοινωνία  αλλά  και  ειδικά  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Στους  δύσκολους  αυτούς  καιρούς  επιτύχαμε  να  λειτουργούμε  χωρίς  οικονομικά  προβλήματα και να μην έχουμε οφειλές από ληξιπρόθεσμα χρέη.

Η   οικονομική   διαχείριση   που  ασκούμε  μας  επιτρέπει  την  λειτουργία  του  Δήμου  και  την ανάπτυξη  της  πόλης  τόσο από  τα  χρηματικά  μας  διαθέσιμα  εξ ιδίων πόρων όσο  και  με  την  αξιοποίηση  πόρων  από  άλλες  πηγές  εσόδων.
Για πρώτη φορά, μετά από την πολυετή λειτουργία των πολιτιστικών μας  προγραμμάτων, ξεκινήσαμε τα φετινά μαθήματα ( 2012-2013)  με  εθελοντές  καλλιτέχνες  εν  αναμονή  της  έγκρισης από  το  ΥΠ.ΕΣ (  ΠΥΣ 33/2006 )των  απαιτούμενων συμβάσεων  έργου  που  είχαμε  ζητήσει  έγκαιρα  για  τους  εκπαιδευτές  και το λοιπό καλλιτεχνικό προσωπικό  από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού–Πολιτισμού-.Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ( Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π ).
Η  κατωτέρω  αναφερόμενη  καθυστέρηση  έγκρισης  της  ΠΥΣ 33/2006  σε  καμμία  περίπτωση  δεν  οφείλεται σε αμέλεια της επιχείρησης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π) ως προς τις  απαιτούμενες διαδικασίες τις οποίες είχαμε κινήσει από τις αρχές του 2012.
Δυστυχώς, οι αρχικές μας ενέργειες  και η έγκριση που είχαμε  από το Α.Σ.Ε.Π. ακυρώθηκαν  με το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 28115/12-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των Εθνικών Εκλογών.
Με το ίδιο ως άνω έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ το οποίο μας κοινοποιήθηκε στις 16/07/2012 ξεκίνησε καθυστερημένα  η  διαδικασία  υποβολής αιτημάτων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για προσλήψεις που αφορούσαν την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κλπ.  για  το  έτος  2012.
Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 739/17-07-2012 και 742/17-07-2012  έγγραφά  της η Κοινωφελής  Επιχείρηση  του  Δήμου  Παλλήνης υπέβαλε μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα σχετικά αιτήματα για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου που αφορούσαν 45 θέσεις καλλιτεχνών και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αφορούσαν 28 θέσεις για τους γυμναστές των αθλητικών προγραμμάτων.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33859/3283/18-07-2012 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαβίβασε το αίτημά μας στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη βεβαίωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η βεβαίωση αυτή εκδόθηκε ( σχεδόν 3 μήνες  μετά! )  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12623/08-10-2012 έγγραφο  Α.Σ.Ε.Π  και  διαβιβάστηκε  στο  αρμόδιο  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  τη  διαδικασία  έκδοσης  της  σχετικής  εγκριτικής  απόφασης  βάσει  της  ΠΥΣ 33/2006.
Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 48071/20-12-2012 έγγραφό  του, το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε ( με καθυστέρηση επίσης 2,5 μηνών ) την κατανομή των προς έγκριση θέσεων(ΠΥΣ 33/2006) στο Υπουργείο Διοικητικής  Μεταρρύθμισης, το οποίο αιτήθηκε με τη σειρά του βεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Προϋπολογισμού, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της ΠΥΣ. Η σχετική βεβαίωση εκδόθηκε με το υπ’ αριθμό πρωτ. οικ. 2/2505/Δ.Π.Γ.Κ./ 11-01-2013 έγγραφο.
Μετά  ταύτα  και  παρ΄ ότι  έχει  παρέλθει  ένας (1)  και  πλέον  μήνας,  εκκρεμούν  οι  υπογραφές  έγκρισης από τους Υπουργούς Οικονομικών και   Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να επιστρέψει ξανά στο Υπουργείο Εσωτερικών  και, όσο παράλογο και αν ακούγεται,  να διαβιβασθεί  εκ  νέου  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να λάβει την τελική υπογραφή  έγκρισης.
Όπως αντιλαμβάνεστε, και  παρ΄ ότι   από το αναφερόμενο περιληπτικό ιστορικό λείπουν αναφορές για άπειρα τηλεφωνήματα και συναντήσεις στον δημόσιο λαβύρινθο, βρισκόμαστε ήδη στο έτος 2013, χωρίς να έχει εκδοθεί η έγκριση που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2012.

Ο παραλογισμός σε  όλη  αυτήν  την  υπόθεση είναι ότι ακόμα και αν λάβουμε υπόψη τις οδηγίες της Τρόικας περί μείωσης των δαπανών και περιορισμό των προσλήψεων στο δημόσιο, το οποίο  ήδη  έχει  συμβεί, το συγκεκριμένο είδος σύμβασης δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο στη διόγκωση του δημόσιου τομέα, ούτε  επιβαρύνει  τον κρατικό προϋπολογισμό αφού αφορά σε εκτέλεση έργου από εξωτερικούς συνεργάτες και σε παροχή Υπηρεσιών  για την οποία θα καταβάλλονται δίδακτρα από τους ωφελούμενους, που θα καλύπτουν πλήρως τις αμοιβές  αυτών των συνεργατών.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να εξηγήσουμε γιατί προχωρήσαμε στην έναρξη των προγραμμάτων με καλλιτέχνες που εδώ και τέσσερις μήνες προσφέρουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.

Έπειτα από χρόνια προσπάθειας, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε στην μικρή μας τοπική κοινωνία έναν μεγάλο αριθμό επιτυχημένων πολιτιστικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή περίπου 1500 παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας  αλλά  και  ενηλίκων (για να μην μιλήσουμε για τα αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή μετράνε πάνω από 4000 ενεργά μέλη). Δυστυχώς και παρότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργήσαμε με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι τόσο στους συμμετέχοντες στα προγράμματα όσο και στο απασχολούμενο προσωπικό και τους συνεργάτες μας, βρισκόμαστε σήμερα στη δύσκολη θέση να μην μπορούμε να σταθούμε με την ίδια φερεγγυότητα γιατί είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνάμεις μας να κάμψουμε και  να  ξεπεράσουμε  τις δυσλειτουργίες και τους παραλογισμούς του κρατικού μηχανισμού.

Πράγματι, δεν ήταν εύκολη απόφαση και ήταν αποτέλεσμα σύσκεψης με τους εθελοντές καλλιτέχνες ( καλλιτεχνικό προσωπικό), στους οποίους τέθηκε το θέμα ότι αν δεν ξεκινούσαμε τα προγράμματα εγκαίρως, κινδυνεύαμε να μην υπάρχουν εγγραφές μελών και ως εκ τούτου, ακόμα και αν υπήρχε τελικά έγκριση, δεν θα υπήρχαν τμήματα για να γίνει η προκήρυξη των θέσεων. Με βάση αυτό και όπως προαναφέρθηκε, αφού οι διαδικασίες είχαν ήδη ξεκινήσει και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τα αρμόδια Υπουργεία, θα έπρεπε το θέμα να έχει λυθεί έως το τέλος του έτους μιας και ο  προγραμματισμός  προσλήψεων  αφορούσε το έτος 2012  και  όχι  την  επόμενη  ζωή,  συνεχίσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με την συμπαράσταση των εθελοντών ως καλλιτεχνικού προσωπικού.

Σε μία χώρα που πάσχει από εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, είναι τουλάχιστον παράλογο να τίθενται τόσα εμπόδια για την νόμιμη απασχόληση προσωπικού, ειδικά σε ότι αφορά τον καλλιτεχνικό κλάδο, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από την έναρξη της κρίσης.

Κύριε  Πρωθυπουργέ

Η ιστορία, μας έχει μάθει ότι σε στιγμές κρίσης αυτό που κρατάει την κοινωνία ζωντανή είναι ο πολιτισμός ( έχετε  διατελέσει  άλλωστε  και  Υπουργός  Πολιτισμού κατά το  παρελθόν ) και η κοινωνική αλληλεγγύη. Το να λαμβάνονται μέτρα τα οποία έχουν ως εύκολο στόχο την κατάργηση των δύο αυτών κοινωνικών πυλώνων, δηλώνει απλά την άγνοια και την ισοπέδωση της έννοιας της ανθρώπινης φύσης, καταργώντας την σημασία του πνεύματος.

Το  τέρας  της  γραφειοκρατίας  και  η  αδιαφορία  του  Κρατικού  σας  μηχανισμού  λειτούργησε  άψογα  και  στην  προκειμένη  περίπτωση.

Οι  εγκρίσεις  του  2012  δεν  εγκρίθηκαν  μέσα  στο  έτος  και  δεν  έχουν  εκδοθεί  ούτε  μέχρι  σήμερα  (20/2/2013),  αλλά  και  εάν  ακόμα  εγκριθούν  τώρα σε τι  θα  αφορούν;

Θα  φέρουν  το  χρόνο  πίσω  στο  2012  ή  μήπως  το  τρέχον  έτος  για  το  οποίο  αναμένουμε  τη  νέα  εγκύκλιο  για  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  2013;

Έτσι και με μεγάλη μας λύπη, η  Κεντρική  Διοίκηση  του  Ελληνικού  Κράτους  με  δική  της  καθαρά  ευθύνη  μας  φέρνει  στη  δυσάρεστη  θέση  να  ανακοινώσουμε στους  συμμετέχοντες ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. έως ότου υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να είμαστε σε θέση να προκηρύξουμε τις απαιτούμενες θέσεις για το αναγκαίο καλλιτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αυτά.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση όλων των εμπλεκόμενων και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά όσους στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Μετά τιμής,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ