Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τα τέλη του 2013.

ktiria_dimosiou

 

Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 έδωσε ο Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250 Α΄/20-12-2012) στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς στους ενδιαφερόμενους κατόχους ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις αυτές γίνονται βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ66 Α΄/22.3.2012) με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό. Δηλαδή οι αιτούντες θαπρέπει να μπορούν να αποδείξουν την κατοχή αυτών πριν τις 5.6.1993 και η επιφάνεια των προς εξαγορά εκτάσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα στρέμματα.

Σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει:

. Η αίτηση εξαγοράς θα απευθύνεται στις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών οι οποίες συγκροτήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα:

– στην «Α’ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών» η οποία έχει έδρα στα γραφεία

της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και

Δυτικού Τομέα (Φειδιππίδου 31, Αθήνα, 3ος όροφος) με αρμοδιότητες τις παραχωρήσεις

ακινήτων κατά χρήση, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αιτήματα πολιτών για

εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου κ.λ.π, των ακινήτων που υπάγονται στις

Περιφερειακές Ενότητες Τομέων Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων και

– στην «Β’ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών» η οποία έχει έδρα στα γραφεία

της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ

Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος) και αρμοδιότητες τα αιτήματα πολιτών για

εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων Δημοσίου κ.λ.π., των ακινήτων που υπάγονται στην

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες(προμήθεια εντύπων αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά

κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των

Περιφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής:

1)Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών

Φειδιππίδου 31, Αθήνα, Τηλ.2131617401, 2131617402, 2131617406, 2131617409

2)Ανατολικής Αττικής

17ο χλμ Λεωφ.Μαραθώνος, Παλλήνη, Τηλ.2132005374-7, 2106031743

3)Δυτικής Αττικής

Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη, Ελευσίνα, Τηλ.2105549040

4)Πειραιά και Νήσων

Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς, Τηλ.2131618507, 2131618523