Στη Δικαιοσύνη, για κατάργηση κενών θέσων η Συμπαραστάτης του Πολιίτη

assets_LARGE_t_420_54137788

 

Κατά της διαθεσιμότητας των υπαλληλων των ΟΤΑ τάσσεται η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής Μαρία Παπασπύρου, στην ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του θεσμού, επισημαίνοντας πως «η οριζόντια κατάργηση ορισμένων μόνον θέσεων, και με τον τρόπο που έλαβε χώρα χωρίς να ληφθούν υπ’όψη συνταγματικές επιταγές, βρίσκεται σε αντίθεση με αυτές και πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελεγχθούν δικαστικώς».

Όπως λέει, «για την κατάργηση όμως οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ, ο νομοθέτης θα πρέπει να σεβαστεί τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, όπως είναι το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις τοπικές υποθέσεις, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και ο περιορισμός της κρατικής εποπτείας σε επίπεδο ελέγχου νομιμότητας». «Με αυτά τα δεδομένα, η νομοθετική κατάργηση οργανικών θέσεων θα πρέπει να προϋποθέτει τουλάχιστον την αναζήτηση της γνώμης από τον εκάστοτε ΟΤΑ», σημειώνει και υπογραμμίζει πως «σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, θα έπρεπε να είχε εξεταστεί με ποιους τρόπους θα εξακολουθούσαν οι υπηρεσίες να εξυπηρετούν τους πολίτες σε ικανοποιητικό βαθμό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας, εξέταση που δεν προκύπτει ότι έγινε κατά το στάδιο της σύνταξης του νομοσχεδίου».

Υπενθυμίζεται, όπως σημειώνει και η Μ. Παπασπύρου στην Έκθεσή της, πως ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσέφυγαν κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν ν’ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το Μνημόνιο ΙΙΙ (ν. 4093/2012) κατά το σκέλος εκείνο που καταργούνται οι θέσεις κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων διοικητικού, διοικητικού -λογιστικού, διοικητικού- οικονομικού και διοικητικών γραμματέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχουν διαγραφεί οι υπάλληλοι αυτοί από το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού και από το μητρώο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων.