Τίποτα το νεότερο από το Ελεγκτικό Συνέδριο

elegktiko_syn

Ορθή επανάληψη των προηγούμενων συναντήσεων αποτέλεσε τελικά η συνάντηση ΚΕΔΕ με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Καραβοκύρη.
Κοινές ήταν οι δηλώσεις όπου από τα 591.909 εντάλματα που αφορούσαν δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόλις το 1,52% των ενταλμάτων επιστράφηκε αθεώρητο, αλλά ακόμη και αυτό το ποσοστό, αφού έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις, τελικά εγκρίθηκε.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε και πάλι κοινά αποδεκτό ότι ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων από τους Επιτρόπους πρέπει να επιλύονται με τρόπο τέτοιο ώστε, πρώτον, ο έλεγχος νομιμότητας να μην αγγίζει τα όρια της σκοπιμότητας και δεύτερον, να αντιμετωπίζονται ενιαία και με ομοιόμορφο τρόπο νομικά ζητήματα ώστε να αποφεύγονται αντιφατικές αποφάσεις.
Και τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να υπάρχει συνεχής συνεργασία.
Οτι ακριβώς δηλαδή εισπράξαμε και στις προηγούμενες συναντήσεις στο παρελθόν. Η ουσία και η ευθύνη παραμένει στην νομοθετική εξουσία. Πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα ψηφίστηκε στη βουλή η κωδικοποίηση της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκεί δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Οι πάρεδροι θα συνεχίσουν να μπαίνουν στον έλεγχο σκοπιμότητας, θα συνεχίσουν να κάνουν δικές τους και αντιφατικές μεταξύ τους ερμηνείες, και οι επίορκοι αιρετοί και υπάλληλοι, θα συνεχίσουν να κάνουν ανενόχλητοι την δουλειά τους, αφού θα είναι τυπικά εντάξει.
Εντωμεταξύ μια απίστευτη γραφειοκρατία θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τις δημοτικές διοικήσεις και να προκαλεί την μεγαλύτερη δαπάνη και απώλεια των δημοτικών προϋπολογισμών.