Εκοψε τις έκτακτες στα σχολεία το Ελεγκτικό

sxoleio_76Παράνομη κήρυξε την έκτακτη επιχορήγηση προς τις σχολικές επιτροπές για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 Σε μια περίοδο όπου οι γονείς καλούνται καθημερινά να καλύψουν με δωρέες και προσωπική εργασία τις καθημερινές ελλείψεις η απόφαση αναφέρει ότι οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση των σκοπών τους, επιχορηγούνται (ετήσια τακτική επιχορήγηση), από τους Ο.Τ.Α., από τις πιστώσεις που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), καθώς και τα έσοδα από την είσπραξη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, μη επιτρεπομένης, ως εκ τούτου, της επιχορήγησής τους,από άλλες πιστώσεις ή κονδύλια, όπως αυτές του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
Η καταβολή έκτακτης επιχορήγησης σε σχολικές επιτροπές για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των υπαγομένων στην αρμοδιότητά τους σχολικών μονάδων, πέραν της προβλεπόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 τακτικής επιχορήγησης, δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 237/2012)