Σε επίπεδα συναγερμού η ανεργία των νέων

spiridon_ira

Στο Δουβλίνο στα πλαίσια της συνάντησης με θέμα «ο ρόλος της επιχειρηματικότητας και η απασχόληση των νέων στον πυρήνα της Περιφερειακής Ανάπτυξης», που διοργάνωσε για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα (ΕΡΡ) παρευρέθηκε ο Σπύρος Σπυρίδων ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας.
Στην ημερίδα αναδείχθηκε το «επίπεδο συναγερμού» που έχουν φθάσει οι κοινωνίες των Ευρωπαϊκών Κρατών καθώς ο αριθμός των ανέργων έχει φθάσει στα 25 εκατομμύρια, με τους νέους να ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια.
Χαρακτηριστική και καθόλου τιμητική ήταν η αναφορά στο ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ελλάδα που αγγίζουν το 60%, με δεύτερη την Ισπανία με ποσοστό 50%, όταν ο μέσος όρος στα 27 κράτη της ΕΕ  δεν ξεπερνά το 22%.
Στην ημερίδα έγινε εκτενής  αναφορά στις πολιτικές που πρόκειται να εφαρμόσει η ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας που εκτός των άλλων αναγκάζει σε φυγή από την Ευρώπη και ειδικότερα από τις Χώρες του νότου πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο μόρφωσης.
Τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν αφορούν πρωτοβουλίες  όπως εκείνη για την «απασχόληση των νέων», που θα ανέλθει στο ύψος των 6 δις Ευρώ στο διάστημα 2014 – 2020, στην διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας των νέων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την ενθάρρυνση της δημιουργίας από τους νέους καινοτόμων επιχειρήσεων και δράσεων μέσα από χρηματοδότηση του επόμενου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Σημαντική αναδείχθηκε και η πολιτική του «ανασχεδιασμού της εκπαίδευσης» η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των σπουδαστών και την αγορά εργασίες.
Τέλος με αφορμή την ανεργία των νέων και των πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν για την άμεση μείωση της, δόθηκε έμφαση στην ενθάρρυνση και χρηματοδότηση μέσα από την «Στρατηγική 2020» των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που στην Ευρώπη υπολογίζονται στα 23 εκατομμύρια.
Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι εάν όλες οι ΜμΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη (98% του συνόλου) προσλάβουν έστω κι έναν άνεργο τότε θα μηδενιστεί σχεδόν η ανεργία η οποία έχει πλήξη 25 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.
Ο κ. Σπυρίδων στα πλαίσια της σημαντικής αυτής συνάντησης είχε την ευκαιρία να αναδείξει την ιδιαιτερότητα του προβλήματος της ανεργίας των νέων, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που πλήττετε από βαθιά ύφεση και οικονομική κρίση, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερα διακριτές δράσεις εν όψει τη νέας προγραμματικής Περιόδου και του προγράμματος «Ευρώπη 2020».

Στη φωτογραφία ο κ. Σπυρίδων με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας,Enda Kenny, στα πλαίσια των εργασιών της συνάντησης.