Συνάντηση ΚΕΔΕ ΠΟΕ ΟΤΑ

kede_poe_ota

Συνάντηση με το Προεδρείο της Κ.Ε.Δ.Ε. είχε σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν, κυρίως, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός.

Οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησαν από την Κ.Ε.Δ.Ε. να ασχοληθεί με τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. ως αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζουν τα κόμματα της συγκυβέρνησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μπει εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Η Κ.Ε.Δ.Ε. δυστυχώς σε πολλά ζητήματα δεν στήριξε τον αγώνα των εργαζομένων προκειμένου να ανατρέψουν τη σε βάρος τους «βάρβαρη» πολιτική. Αντιλήφθηκε η Κ.Ε.Δ.Ε. την κρισιμότητα της κατάστασης μόνο όταν «κόπηκαν» κατά 60% οι θεσμοθετημένοι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέθηκαν σε «οικονομική επιτροπεία» οι Δήμοι και αποψιλώθηκαν από προσωπικό.

Τις συνέπειες της μνημονιακής πολιτικής που εξακολουθεί να εφαρμόζει η τρικομματική συγκυβέρνηση έθεσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Κ.Ε.Δ.Ε., διατυπώνοντας τα εξής θέματα:

•    Προβλήματα στην καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων (κατασχέσεις ή δέσμευση λογαριασμών των Δήμων που προορίζονται για τη μισθοδοσία).
•    Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Μόνο το μήνα Δεκέμβριο του 2012 αποχώρησαν από τους Ο.Τ.Α. 1.281 εργαζόμενοι, όταν οι συνταξιοδοτήσεις στην κεντρική κυβέρνηση στο σύνολό της ήταν 1.716.
•    Ρύθμιση των δανείων των υπερχρεωμένων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
•    Αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού και των οργανικών μονάδων. Διαθεσιμότητα – Απολύσεις.
•    Κοινωνικές Δομές και Προγράμματα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει τα δεδουλευμένα τους και δεν έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για τη συνέχιση της λειτουργία των Δομών και των Προγραμμάτων.  Ένταξη των δομών στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Τακτοποίηση του προσωπικού.
•    Αποτροπή του κεντρικού σχεδιασμού της ιδιωτικοποίησης των Κοινωνικών Δομών των Δήμων μέσω Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
•    Παιδικοί Σταθμοί. Ωράριο και κατάργηση της διάταξης του Ν.3979/2011.
•    Ανάκληση της Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταβολή του επιδόματος θέσης στους εκτελώντας χρέη Προϊσταμένους.
•    Διασφάλιση στο πλαίσια της κινητικότητας-διαθεσιμότητας εργαζομένων της υφιστάμενης εργασιακής σχέσης (Αορίστου Χρόνου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. δεσμεύτηκε άμεσα να παρέμβει με συγκεκριμένες ενέργειες στα ακόλουθα ζητήματα:

•    Παρέμβαση για τη ρύθμιση των δανείων των υπερχρεωμένων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
•    Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να διασφαλίζεται το ακατάσχετο και ή μη δέσμευση των λογαριασμών μισθοδοσίας του προσωπικού.
•    Αντιμετώπιση του διαπιστωμένου πλέον οξύτατου προβλήματος της έλλειψης προσωπικού ειδικά στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.