Τα Μέλη των Συντονιστικών Μητροπολιτικών Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής

perifereia_symv

Κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνεδρίασης το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ τα Μέλη των Συντονιστικών Μητροπολιτικών Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα άρθρα 210 & 212 του Ν. 3852/2010.
Αναλυτικά οι Μητροπολιτικές Επιτροπές συγκροτήθηκαν ως εξής:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πρόεδρος: Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    Γάκης Αντώνιος    5.    Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος
2.    Ζαννιάς Αναστάσιος    6.    Πανταλάκη-Ανδριανοπούλου Ιωάννα
3.    Αυγερινός Αθανάσιος    7.    Διάκος Κωνσταντίνος
4.    Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης    8.    Γαλανός Νικόλαος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Πρόεδρος: Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    Μανιάτης Καλλικράτης    5.    Αρσένης Γεώργιος
2.    Μαΐστρος Παναγιώτης    6.    Δημόπουλος Ιωάννης
3.    Βαρελάς Δημήτριος    7.    Καραΐνδρου Θάλεια
4.    Κωνσταντάκου Μερόπη    8.    Δημαράς Γεώργιος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πρόεδρος: Παπαντωνίου Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος    5.    Αγγελόπουλος Παναγιώτης
2.    Τσιρίδης Γεώργιος    6.    Κολοβού Ελένη
3.    Καμμένος Γεώργιος    7.    Αθανασίου Αθανάσιος
4.    Διάκος Κωνσταντίνος    8.    Καραθάνος Χαράλαμπος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πρόεδρος: Δήμου Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    Φουντάς Γεώργιος    5.    Μαντσιώκα Αλεξάνδρα
2.    Μπενέτος Ιωάννης    6.    Γιαννικάκης Θεμιστοκλής
3.    Βακάλης Ευάγγελος    7.    Καμμένος Γεώργιος
4.    Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος    8.    Καπάταης Χρήστος

Στη συνέχεια της Συνεδρίασης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, όρισε τον αριθμό των μελών σε 15 και προσδιόρισε τις αρμοδιότητές της.
Παράλληλα, με απόφαση που ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ορίστηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010, ως εξής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόεδρος: Κατσικάρης Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    Ματαράγκας Γεώργιος    15.    Αφεντούλη Δέσποινα
2.    Επιτροπάκης Εμμανουήλ    16.    Ερμίδου Γεωργία
3.    Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος    17.    Κουρή – Συμβουλάκη Στυλιανή
4.    Καληώρας Αθανάσιος    18.    Γκούμας Ιωάννης
5.    Βιδάλη Μαρία    19.    Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα
6.    Βουράκης Μιχαήλ – Άγγελος    20.    Αναγνώστου Αικατερίνη
7.    Μαρούλη Μαρία – Χρυσούλα    21.    Γιαννακάκης Αντώνιος
8.    Κανελλάκης Κωνσταντίνος    22.    Σαμόλης Αλέξανδρος
9.    Ηλίας Ιωάννης    23.    Καμμένος Γεώργιος
10.    Βασιλάκη Ειρήνη    24.    Καραΐνδρου Θάλεια
11.    Σπυρίδων Σπυρίδων    25.    Παναγούλης Ευστάθιος
12.    Γιομπαζολιάς Γεράσιμος    26.    Καραθάνος Χαράλαμπος
13.    Κυπριανίδου Ερμιόνη    27.    Βαρελάς Δημήτριος
14.    Δημαράς Γεώργιος    28.    Καπάταης Χρήστος