Απολογισμός Πεπραγμένων 2012 Περιφέρειας Αττικής

perifmikr

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2012, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013.
Ενδεικτικά τα κύρια σημεία που προκύπτουν από τον Απολογισμό του 2012 είναι:
•    101 Έργα κοινωνικής μέριμνας και υποδομών ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2012 με συνολικό κόστος περίπου 100 εκατομμύρια Ευρώ
•    121 έργα έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται με συνολικό κόστος 428 εκατομμύρια Ευρώ
•    109 έργα που θα δημοπρατηθούν και θα υλοποιηθούν άμεσα με συνολικό κόστος 437 εκατομμύρια Ευρώ
•    Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης του ΠΕΠ Αττικής στο 42% από 17% που ήταν, όταν παρέλαβε την αρμοδιότητα η Περιφέρεια Αττικής (την 01.07.2011). Από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2013) έχουν ενταχθεί 124 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 545 εκατομμυρίων Ευρώ, έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 109 έργα ποσού 260 εκατομμυρίων Ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 223,5 εκατομμυρίων Ευρώ (=11,8 εκατομμύρια Ευρώ το μήνα)
•    Ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, μέσω ΣΔΙΤ. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εργοστασίων ανέρχεται στο 1 δις €, από αυτά τα 200 εκ. €. καλύπτονται από το ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα θα αντληθούν από τον ιδιωτικό τομέα
•    Σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης με γνώμονα την ανακούφιση ομάδων του πληθυσμού, ειδικά με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Ενδεικτικές δράσεις: δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για ανασφάλιστους πολίτες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας, στο οποίο απασχολήθηκαν περίπου 3.000 άνεργοι, οικονομική ενίσχυση 10 Κέντρων Πρόληψης για τα Ναρκωτικά, καταβολή των αποζημιώσεων (13 εκατομμύρια Ευρώ) στις οικογένειες των θυμάτων της Ρικομέξ, δίμηνη παράταση των συμβάσεων για τη μεταφορά των μαθητών (η Περιφέρεια κατέβαλε από ιδίους πόρους 3 εκατομμύρια Ευρώ)