Μέχρι τις 6 Μαρτίου η προθεσμία στοςυ ΟΤΑ για τα στοιχεία για τα νομικά τους πρόσωπα

dimosios_tomeas

Με «εξαιρετικά επείγουσα επιστολή» του το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να στείλουν μέχρι τις 6 Μαρτίου αναλυτικές καταστάσεις –ειδικούς πίνακες όπου θα αναγράφονται τα νομικά πρόσωπα που έχουν.

Στόχος του υπουργείου η επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσουν θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες τόσο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και για τα ιδιωτικού δικαίου.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία σε έναν ενιαίο πίνακα που θα έχει τη μορφή πίνακα excel. Ο πίνακας θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να έχει σταλεί το αργότερο έως τις 6 Μαρτίου 2013, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Μακεδονίας-Θράκης και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην κ. Καλογήρου, a.kalogirouypes.gr, τηλ. 2131364332. Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Αιγαίου και Κρήτης στην κ. Θεολογίτου, s.theologitouypes.gr, τηλ. 2131364326 Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής και Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στην κ. Κατσίκα, g.katsikaypes.gr , τηλ. 2131364329.