Περιφερειακή Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία

kalogero_ira

Συνεδρίαση της ομάδας του Λαϊκού  Κόμματος της Επιτροπή των Περιφερειών στο  Δουβλίνο παρουσία του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας κ. Enda Kenny, του Δημάρχου κ. Naoise O Muiri, της Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Lucinda Creighton και Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “ο ρόλος της επιχειρηματικότητας και η απασχόληση των νέων στον πυρήνα της περιφερειακής ανάπτυξης” για τη δημιουργία ευνοϊκού περιφερειακού επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ε.Ε.

Το Λαϊκό Κόμμα χαιρέτησε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου που καθιερώνει μια “πρωτοβουλία για την απασχόλησης των νέων”, η χρηματοδοτική στήριξη της οποίας θα ανέλθει στα 6 δις ευρώ για το διάστημα 2014-2020. Επίσης την δέσμη μέτρων που πήρε  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απασχόληση των νέων και ειδικά την σύσταση της προς τα κράτη μέλη  να θεσπίσουν την “Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία” με την κινητικότητα των νέων μεταξύ των κρατών μελών ενώ ενισχύεται ο ρόλος   περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Πρόταση της Ομάδας  του ΕΛΚ είναι η ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος  στην Ευρώπη για την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων της Ευρώπης, προτάσεις για κοινωνικά βιώσιμη αγορά εργασίας των νέων και γιατί η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει πάλι από τους νέους μέσω της καινοτομίας και των νέων επιχειρήσεων καθώς και οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων στην Ε.Ε., έθεσαν στην καρδιά της περιφερειακής ανάπτυξης την νεανική απασχόληση και καινοτομία.

Στην φωτογραφία βλέπετε τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας.