Καταβλήθηκαν και αυτό το μήνα τα 143.000.000 ευρώ

stilianidis05

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, υπέγραψε την απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, ύψους 143.000.000 ευρώ, τηρώντας τη δέσμευσή για ταυτόχρονη καταβολή κάθε μήνα εκτός από την τακτική χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ, της ΣΑΤΑ και των Παρακρατηθέντων Πόρων.
Να σημειωθεί ότι η τακτική επιχορήγηση είναι αυξημένη κατά 3.000.000 ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ποσό που προκύπτει από την ορθολογική διαχείριση των θεσμοθετημένων πόρων.
Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατανέμεται επιπλέον το ποσό των 20.000.000 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.