Προϋποθέσεις για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στην αυτοδιοίκηση

dimosiiipallilooi

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες, τους όρους και τις προθεσμίες για τη πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου περιγράφει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο παρέχονται όλες οι αναγκαίες διευκρινήσεις για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου βαθμού  προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα επισημαίνεται  ότι με δεδομένη τη μη έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού οι ΟΤΑ θα πρέπει να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου. Ειδικά για τη δεύτερη κατηγορία συμβάσεων γίνεται γνωστό ότι οι ΟΤΑ θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα σχετικά αιτήματά τους μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013. Οι εγκρίσεις θα είναι μειωμένες κατά 20%.

Στη σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνεται ότι λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά οι φορείς που υποχρεούνται να υποβάλλουν αιτήματα για έγκριση θέσεων ενώ προσδιορίζονται και οι κατηγορίες των υπηρεσιών που χρειάζονται από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.