Συνδριάζει το Περιφερειακό της Ατιτκής

perifereia_symv

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Ημερήσια Διάταξη

1.    Επικύρωση πρακτικών 36ης και 37ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2012.

2.    Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης LOCAL EVENT 2013 στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης των OPEN DAYS (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Παπαδημητρίου – Τσάτσου)

3.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για τον εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή της λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε συνολική ετήσια δυναμικότητα 187,5 τόνων (από 150 τόνους), σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, την αλλαγή του είδους σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες (από τσιπούρα – λαυράκι), και την αλλαγή επωνυμίας του φορέα σε «ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.Β.Ε.» (από «ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε.»), στη θέση Φόκα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

4.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα: “Σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία τα οποία προσέρχονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά” της εταιρείας “ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.”.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

5.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου Αγ. Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 1+835,6 έως Χ.Θ. 9+055 (Σιφών Μόρνου).  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
6.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τo Αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων Αττικής με εκμεταλλεύτρια την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τις ανάγκες της Γενικής Αεροπλοΐας. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
7.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΚΟΝΕΤΣΙΑ» στον Δήμο Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

8.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΓΚΟΝΕΤΣΙ (ΒΟΡΕΙΟ)-ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» στον Δήμο Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

9.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, του κου Ηλία Κουλουκάκου, στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» ή «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» ή «ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ» ή «ΝΤΑΓΛΑ» στον Δήμο Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
10.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» ή «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» ή «ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ» ή «ΝΤΑΓΛΑ» στον Δήμο Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

11.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» ή «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ» ή «ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ» ή «ΝΤΑΓΛΑ» στον Δήμο Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
12.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» ή «ΝΤΑΓΛΑ» ή «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ-ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ» στον Δήμο Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
13.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μίας (1) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος ≤1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στον Δήμο Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)