Με το ΕΠΑΝΑΔ οι δομές στους Αγίους Αναργύρους

dimarxeio agion anarg

Εξι κοινωνικές δομές, ενταγμένες σε πρόγραμμα με την ονομασία «ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θα υλοποιηθεί από την  Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με την Εργοερευνητική και με τη σύμπραξη των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής.
Οι κοινωνικές δομές που ξεκινάνε την λειτουργία τους  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.
Οι Δομές αναλυτικά όπως ανακοινώθηκαν από το Δήμο:
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Σκοπός του Δημοτικού Λαχανόκηπου  είναι  η υποστήριξη της σίτισης 100 άπορων οικογενειών με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια συγκεκριμένου  τεμαχίου/οικογένεια σε έκταση που παραχωρείται από το Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού, καθώς και η προσφορά ποσοστού 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η ίδρυση και λειτουργία του Λαχανόκηπου έχει επίσης ως στόχο να προτείνει και να αναδείξει ένα πρωτοποριακό μοντέλο γεωργικής παραγωγής που θα στηρίζεται στην καινοτομία και στον συνεργατισμό και θα υλοποιεί  τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή και της οργανικής γεωργίας, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.  
Μέσω του Δημοτικού Λαχανοκήπου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης στις οικογένειες που θα συμμετάσχουν, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Σκοπός του κοινωνικού παντοπωλείου είναι  η παροχή  προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης  σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Κοινωνικό Φαρμακείο.
Σκοπός του κοινωνικού φαρμακείου  είναι η κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη και η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνικο-προνοιακή τους αποκατάσταση. Τα εξυπηρετούμενα άτομα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη Δομή.
Παροχή συσσιτίου.
Σκοπός της Δομής παροχής συσσιτίου είναι  η κάλυψη της ανάγκης σίτισης σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.